Mer®lijn (Mind en Energy Reset)

Hooggevoeligheid en Persoonlijke ontwikkeling

Ben je hooggevoelig? Wil je meer informatie omtrent dit onderwerp of wil je weten of dit op jou van toepassing is? Zoek je een gespecialiseerde begeleiding voor je hooggevoeligheid?>

Via

Facebookpagina

kun je beschikken over een groot aantal onderwerpen betreffende hooggevoeligheid, spiritualiteit en herkenbaarheid vinden in ervaringen in het algemeen. Indien je het prettig vindt rechtstreeks met andere HSP's en geinteresseerden over deze genoemde onderwerpen te communiceren kun je eenvoudig inschrijven op onze facebook pagina.

Maar je kunt natuurlijk ook gewoon contact opnemen voor persoonlijke begeleiding.

klik hier voor coaching

Elk moment van de dag doen we, zowel bewust als onbewust, veel indrukken op via onze vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Een Hoog Sensitief Persoon (HSP) beleeft deze sensaties dus intenser dan de gemiddelde ander. Een HSP wordt over het algemeen 'fijnbesnaarder' geboren. Het zenuwstelsel neemt meer details waar en deze prikkels of indrukken worden intensiever en uitgebreider gesorteerd. Maar ook een moeilijke jeugd of latere ervaringen kunnen leiden tot een hogere gevoeligheid.

Hooggevoeligheid is geen aandoening en zeker geen ziekte, het is een karakter-eigenschap die met al zijn voordelen gebruikt kan worden. Zolang je nog geen gebruik kunt maken van deze voordelen kun je het als een last ervaren. Vaker ervaren wij, HSP, ons als een buitenbeentje. Veelal herken je het pas als een last als je jezelf met je specifieke eigenschappen niet in je eigen directe omgeving herkent. Je herkent je eigen sensitieve karaktereigenschappen dus niet gemakkelijk in iets of iemand anders waarbij je ook zou kunnen zeggen dat je ervaart dat je �anders� bent. We leven in een snelle 'laag-gevoelige maatschappij' waarin jij, maar ook je omgeving dus logischerwijs je eigen gevoeligheid niet herkent. Je kan je als HSP dus vrij gemakkelijk eenzaam of anders voelen.

Aandacht voor wie je bent

klik hier voor coaching